การเข้าระบบ My Echo

 : Username

SAU+รหัสนักศึกษา+@eh

เช่น SAU6032N10014@eh

                       

Password :

รหัสบัตรประชาชน

มีปัญหาการเข้าระบบ ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โทร. 02-8074500 ต่อ 354,357 

DNAH-1.jpg
2.jpg