คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

dtac_Logo001.webp